O SKLÁRNĚ

Firma se zabývá výrobou osvětlovacího skla a navazuje na více než 200letou tradici. Umění mistrů sklářů ze Sklárny Janštejn sahá až do roku 1809 a řadí se tak mezi jednu z nejstarších skláren v České republice. Asi 20% celkové produkce Sklárny Janštejn s.r.o. se fouká pro BROKIS, jehož originální kolekce navržené předními českými i zahraničními designéry získávají ocenění po celém světě. ostatní výrobky putují k zákazníkům do celého světa. Sklárna vyniká nejvyšší kvalitou řemeslného zpracování v kombinaci s velkými formáty foukaného skla. Součástí firmy je mimo jiné brusná a leštící linka, dále potom matovací linka a vodní paprsek.  

Sklárna Janštejn přitom razí šetrný přístup k přírodě. Ve spolupráci s firmou BROKIS vyvinula materiál BROKISGLASS, který se vyrábí/upcykluje z barevných střepů, jež by se jinak staly odpadem. BROKISGLASS, to jsou barevné skleněné desky s širokým využitím v designu i architektuře.  

 

SOUČASNOST SKLÁRNY JANŠTEJN

Nový majitel Ing. Jan Rabell v roce 1998 provedl demolici staré dvanáctipánvové pece, kterou nahradily 2 denní vany a 1 dvoupánvová pec. Praxe ovšem stále zřetelněji ukazovala, že pokud se chceme udržet na světových trzích, musíme přidat i v oblasti opracování skla – tzn. řezání, vrtání, matování skla. Bylo třeba sehnat nové stroje pro brusnou linku, zajistit větší plynulost celého výrobního procesu. K tomu bylo třeba zajistit další výrobní prostory, neboť kapacita staré hutní haly byla již zcela vyčerpána. Řešení (byť finančně značně náročné, se přímo nabízelo). V areálu sklárny stála nová budova, která měla původně sloužit jako skladové prostory.

Na podzim roku 2000 prodal ing. Rabell 50% obchodního podílu sklárny novému společníku, a to firmě Vetrofond s.r.l., Italská republika. Se vstupem nového společníka do sklárny bylo rozhodnuto o tom, že celý provoz bude co nejrychleji přestěhován do nové haly, která poskytovala dostatečné prostory pro zahájení nového způsobu výroby. V listopadu r. 2000 byly zahájeny stavební práce na nové hutní hale. V prosinci byly dovezeny první tři nové pece z Itálie. V březnu roku 2001 byl zahájen zkušební provoz v nové hutní hale – do provozu byly uvedeny čtyři pece. Paralelně s výrobou na nové hutní hale pokračovala i výroba na staré hale. Ovšem z hlediska výše nákladů – zejména vysoké spotřeby plynu, byla tato situace dlouhodobě neudržitelná. Proto se v rámci možností veškeré volné finanční prostředky uvolnily na rychlé přestěhování zbytku výroby do nové haly. Již v dubnu 2001 byla vyhasnuta stará desetipánvová pec. V červnu 2001 byly pak vyhasnuty i další pece ve staré hale. Ve staré hutní hale tak zůstala v provozu pouze jedna pec pro potřeby Středního odborného učiliště sklářského, které zde vykonávalo praktickou část výuky.

Intenzivní práce na nové hutní hale pokračovaly do konce roku 2001. Ke konci roku 2001 bylo v provozu na nové hale již 7 pecí a dokončovaly se práce na nové brusné lince, která zahájila provoz v lednu 2002. Přestěhováním brusné linky byla završena odstávka staré hutní haly. Postupně se dále zprovoznilo v nové hutní hale až 10 denních pecí.

I přes určitou stagnaci obchodů vyvolanou krizí v letech 2008-9 sklárna svou existenci obhájila a následně v dalších letech rozvíjela výrobní i obchodní aktivity.

V roce 2013 byla provedena přístavba brusné linky a přípravny forem z důvodu optimalizace výrobních a navazujících zušlechťovacích procesů a současně byla zahájena příprava demolice části objektů bývalé rafinérie a původní kotelny k vytvoření prostorového zázemí pro výstavbu nové montážní a skladové haly pro firmu Brokis.

Demolice původní rafinerie proběhla v roce 2013 a v roce 2014 byla zahájena výstavba nové haly.

Další stavební aktivitou byla přestavba brusné linky z důvodu instalace recyklační linky na vodu a také s perspektivou umístění nejmodernější technologie vodního paprsku na řezání skla a instalace nového kanalizačního vedení do čističky odpadních vod obce Horní Dubenky.

Bez těchto opatření by sklárna hůře odolávala tlaku konkurence, který ve sklářském odvětví existuje a kterému se dá čelit pouze neustálým zvyšováním produktivity práce a inovacemi.

Dlouhodobě proto Sklárna Janštejn pracuje např. na ekologickém přístupu k likvidaci vlastních odpadů, kterými jsou převážně skleněné střepy.

K tomu byla vyvinuta a uvedena do provou ve spolupráci s firmou BVD jedinečná sklářská, kontinuální pec, která umožňuje zpracování střepů na skleněné desky. Tyto desky (BROKISGLASS) jsou inovativním materiálem pro využití v interiéru i exteriéru, jako designový prvek v kombinaci se světelnými efekty.

V roce 2018 došlo ke zpětnému odkupu spoluvlastnického podílu italského společníka a tím se stala Sklárna Janštejn, s.r.o. čistě českým subjektem. To umožňuje rychlejší rozhodování a jednoznačné směrování mezi TOP společnosti zabývajícími se výrobou polotovarů pro vznik inovativních designových svítidel. Ale to je již též historie a současnost naší společnosti BROKIS.